PAWUM

prognozy analizy wyceny
uczenie maszynowe

O nas

W PAWUM zrzeszamy grupę ekspertów doświadczonych w obszarze usług finansowych, a zwłaszcza zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

Spółka PAWUM powstała, aby świadczyć usługi na rzecz TFI zarządzających funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podstawowym celem działalności PAWUM jest zapewnienie usług dotyczących okresowej wyceny aktywów.

Członkowie zespołu PAWUM w ramach swojego 11-letniego doświadczenia wycenili dotychczas ponad 3000 portfeli wierzytelności każdego typu: zarówno pracujących aktywnych pożyczek, poprzez portfele NPL na każdym z etapów (przed egzekucją, w trakcie, po egzekucji) jak też wyceny łącznych zbiorów aktywów całych spółek oraz funduszy sekurytyzacyjnych. Byli także autorami modeli statystycznych używanych do tworzenia wycen portfeli wierzytelności. Posiadamy również doświadczenie w wycenie udziałów spółek.

PAWUM w swojej dotychczasowej historii współpracowało z TFI i zarządzającymi wierzytelnościami. Zajmowaliśmy się wycenami pierwotnymi aktywów (przed nabyciem, wycenami statutowymi i bilansowymi aktywów będących na księgach funduszu) oraz prowadziliśmy szkolenia z metodologii wycen. Wycenialiśmy portfele wierzytelności, pojedyncze wierzytelności oraz spółki celowe (inwestujące w farmy fotowoltaiczne). Łącznie w PAWUM przeprowadziliśmy kilkaset wycen portfeli wierzytelności oraz kilkadziesiąt wycen spółek.

Kontakt

PAWUM sp. z o. o.
ulica Sudecka 50
58-100 Świdnica
pawum.pl

PAWUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerami: NIP 8842804039, KRS 0000867225, REGON 38739978100000. Kapitał zakładowy w kwocie 30 tys. PLN opłacony w całości.